HD har i dag 2017-11-02 publicerat en artikel gällande nya sätt att utforska Cheopspyramiden.

Läs mer på HD. https://www.hd.se/2017-11-02/mystiskt-halrum-hittat-inuti-cheopspyramiden

Film om fyndet. https://m.youtube.com/watch?v=ZB-MOGw0RMo&feature=youtu.be